Studuj bez hranic, studuj na FRRMS!
Vytváříme budoucí manažery a odborníky na rozvoj regionů u nás i ve světě
Ať už se vidíš v nadnárodní firmě, v OSN, EU nebo se chceš stát specialistou na regionální rozvoj či odborníkem na mezinárodní vztahy. Vše začíná u nás!
Proč si vybrat FRRMS?

Osobní přístup

Zakládáme si na osobním a přátelském přístupu ke studentům. U nás nebudeš jen další číslo v systému.

Zahraniční experti ve výuce

Do výuky zapojujeme experty ze zahraničí. Mezinárodní prostředí tak navnímáš už na škole.

Stáže v zahraničí

Zkušenost ze zahraničí je neocenitelná. Máme přes 70 smluv se zahraničními univerzitami.

Spolupráce s organizacemi

Spolupracujeme s řadou světových univerzit, organizací a společností. K některým z nich jezdíme na exkurze.

Moderní výukové prostory

Jsme univerzita s tradicí, ale slovo “zastaralé” k nám rozhodně nepatří. Přijď se přesvedčit na vlastní kůži!

Možnost sportovního vyžití

Lyže, veslování nebo cyklokurz. Pokud jsi sportovní duše, u nás si přijdeš na své.

Progresivní fakulta pro současný svět

Moderní doba si žádá komplexně připravné odborníky, kteří dokáží dobře propojit teorii a praktické dovednosti. A právě to je základ vzdělávání FRRMS. Studentům nabízíme ucelené vzdělání, které zašťitují čeští i zahraniční experti, a i díky zahraničním studentům budeš v mezinárodním prostředí doslova jako doma. Důležitým pilířem je i spolupráce s řadou významných světových univerzit a organizací. Proto naše studenty také aktivně podporujeme v absolvování praktických i studijních pobytů v zahraničí.
Vzdělávací programy pro 21. století

Nabízíme dva programy v bakalářském i magisterském studiu

Mezinárodní teritoriální studia

Bakalářský a navazující magisterský obor

Mezinárodní teritoriální́ studia představují pevný základ znalostí pro široké spektrum profesí – jsou užitečné diplomatovi, stejně jako obchodníkovi nebo dobrovolníkovi. Tato povolání jsou rozdílná, a přece toho mají hodně společného.
Při studiu nabudeš vědomosti o fungovaní globalizovaného světa, pochopíš souvislosti, specifika jednotlivých zemí a regionů a hodně se zdokonalíš v komunikačních dovednostech. Dnešní svět je přesycen informacemi, které jsou často účelově upraveny vlivnými skupinami, někdy neprofesionalitou nebo neznalostí. Konkurenční výhodu má ten, kdo umí číst mezi řádky, protože ví. A naši absolventi ví!

V rámci Mezinárodních teritoriálních studií dostaneš přehled o všem podstatném a budeš s tím umět pracovat. A budou ti to přednášet akademici, kteří své znalosti mají nejen z knížek, ale především z praxe. Z vlastní zkušenosti znají zvyky, tradice i normy společenského a obchodního chování v zemích jako je Irán, Izrael, Kolumbie, Jihoafrická republika nebo Čína. Stejně tak jsou však doma v Bruselu nebo v Londýně a často se s nimi setkáš v médiích, kde jako experti vysvětlují současný vývoj situace.

Naši externí spolupracovníci jsou velvyslanci a konzulové od Filipín přes Ghanu až po Mexiko, bruselští úředníci nebo manažeři velkých nadnárodních firem a byznysmeni v mezinárodním obchodu. Studijní́ program Mezinárodní teritoriální studia tě připraví na rozhovor s nimi, třeba při získávání pracovního místa nebo na VIP společenském večeru. Přitom však budeš rozumět pastevcům v Andách nebo rybářům v Thajsku.

Mezinárodní teritoriální studia Ti umožní na vlastní kůži poznat, jak funguje svět a jak se v něm uplatnit a uspět. Pokud umíš, můžeš studovat rovnou v angličtině. Program Mezinárodní́ teritoriální́ studia nabízíme i v kompletní anglické mutaci International territorial studies. Studium v anglickém jazyce je placené – 58 000 Kč / rok.

Kde budeš moci pracovat?

Budeš připraven/a pro výkon odborných, expertních a manažerských funkcí a činností, zejména:

 • v národních a nadnárodních institucích a organizacích (OSN, Evropská komise, Evropský parlament, ministerstva…)
 • angažovaných v rozvojových aktivitách,
 • v rozvojových agenturách,
 • u subjektů v oblasti imigračních služeb,
 • v nevládních organizacích,
 • ve vládních rozvojových agenturách,
 • v sociálních a environmnetálních organizacích,
 • v diplomacii,
 • v oblasti rozvojového plánování,
 • v podnikání, obchodování a investicích.

Regionální rozvoj

Bakalářský a navazující magisterský obor

Regionální rozvoj je zjednodušeně řečeno proces, který smeřuje ke zkvalitňování dlouhodobé životní úrovně ve vymezeném území – regionu. Zkoumáme lidské aktivity (hospodářské, ekonomické, společenské) a přírodní procesy a charakteristiky a to, jak ovlivňují, aby se v daném území člověku dlouhodobě a udržitelně dobře žilo.
V předmětech týkajících se ekonomických mechanismů a souvislostí nahlédnete do principů hospodaření podniků i organizací, zaměříte se na dotační programy, přínos podniků regionům a to vše v průniku s enviromentalistikou. Další část zaměření se bude týkat nástrojů regionálního rozvoje, územního plánování a urbanismu, takže následně budete vědět, na základě čeho se rozhoduje kde postavit školu, kde rekreační zónu, jak se promítá do infrastruktury vznik satelitních lokalit, co jsou SMART cities apod.

Poroznost budeš věnovat také zásadám plánování v obcích a krajích, přírodním procesům a jejich ovlivňování. A protože dnešní doba přeje připraveným, tak tě v rámci Projektového managementu naučíme, jak napsat správně projektovou žádost a jak se vlastně orientovat v dotačních programech.

Kde budeš moci pracovat?

Absolvent je připraven pro výkon odborných, expertních a manažerských funkcí a činností, zejména:

 • v orgánech regionální a místní samosprávy,
 • ve středním a vysokém managementu podniků různého typu, v projektovém řízení,
 • v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí,
 • v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech,
 • ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit,
 • v odborném poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti,
 • v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích, v samostatné podnikatelské činnosti.
Už máš jasno? Podívej se, jak na přijímačky!

Bakalářské programy – začátek studia září 2023

Termín podání přihlášek: 20. 12. 2022 – 30. 4. 2023

Přijímací zkouška ke studiu ve tříletých bakalářských studijních programech se uskutečňuje prostřednictvím Testu předpokladů ke studiu na FRRMS nebo uznáním výsledků SCIO testů.

a) absolvováním Testu předpokladů ke studiu na FRRMS
První možností pro přijetí je složení přijímací zkoušky konané na FRRMS. Příjímací zkouška se zaměřuje na obecné schopnosti a dovednosti studenta. Vzor testu ke stažení ZDE. Přijímací zkouška se bude konat ve dnech 23. – 27. 5. 2022. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

b) prostřednictvím SCIO testů – percentil vyšší než 40
Od přijímací zkoušky mohou být osvobozeni uchazeči, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) dosáhli minimálně percentil 40 a podají elektronickou žádost o osvobození od přijímací zkoušky do 20. 5. 2022, pokud se přihlásili ve druhé etapě přijímacího řízení. Žádost naleznete ZDE. Výsledky OSP a VŠP testů není potřeba dokládat, fakulta Vaše výsledky obdrží od SCIO.

Magisterské programy – začátek studia únor 2023

Termín podání přihlášek do 10. 12. 2022

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech je konána na fakultě formou testu a ověřuje znalosti: – ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí – ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa.

Přijímací zkouška se bude konat ve dnech 3. – 7. 1. 2022. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni uchazeči o studium, kteří mají vážený studijní průměr v bakalářském studiu do 2,00 (vyjma posledního semestru) a podají písemnou žádost na studijní oddělení FRRMS do 10. 12. 2021. Žádost o osvobození od přijímacího řízení naleznete ZDE.

Bakalářské programy - začátek studia únor 2023

International Territorial Studies

International Territorial Studies

adfsasfa asfa fas 

Udělej poslední krok!

Kontakty

třída Generála Píky 2005/7
613 00 Brno – Černá Pole

+420 545 136 121
studijni.frrms@mendelu.cz

Potřebuješ více informací?