Studuj bez hranic, studuj na FRRMS!

JSI TO TY? STUDUJ NA FRRMS!

Jsi ŠÉF?

Jsi ŠÉF?

Jsi ROZVOJÁŘ?

Jsi ROZVOJÁŘ?

Přijímací řízení do

akademického roku

2021/2022.

Prodloužili jsme možnost podání přihlášky do

11. 7. 2021.

 

Jsi MANAŽER?

Jsi MANAŽER?

Jsi PRŮZKUMNÍK?

Jsi PRŮZKUMNÍK?

Proč jít na FRRMS?

Jsme mladou a progresivní fakultou (FRRMS). Studentům nabízíme komplexní vzdělání – teorii propojenou s praktickými dovednostmi – zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje v národním i mezinárodním kontextu.

Nabízíme studium jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia.

Spolupracujeme s řadou světových univerzit, organizací a společností. Naše studenty aktivně podporujeme v absolvování praktických i studijních pobytů a stáží. Důraz klademe na praktičnost, díky čemuž jsou takto nabyté zkušenosti velmi pozitivně vnímány potenciálními zaměstnavateli a absolventům pomáhají v lepším uplatnění na trhu práce.

Studenti si mohou vybrat, zda chtějí studovat v českém jazyce nebo v angličtině. Na fakultě se tak setkávají čeští i zahraniční studenti i vyučující. 

Naši absolventi se stávají kompetentními odborníky, co jsou schopni řešit problematiku hospodářského i sociálního rozvoje regionů.

Díky širokému záběru našich studijních programů se absolventi fakulty po ukončení studia uplatňují nejen v oblasti veřejné, ale i soukromé sféry.

V čem jsme dobří?

 • atraktivní  studijní programy v českém i anglickém jazyce
 • teorie a praxe v jednom
 • zkušený tým pedagogů s praktickými zkušenostmi
 • osobní přístup ke studentům
 • zapojení zahraničních a externích lektorů do výuky
 • podpora praktických stáží v celém světě
 • úzká spolupráce s s cílovými organizacemi
 • velká úspěšnost absolventů

A k tomu:

 • moderní výukové prostory
 • možnost ubytování v budově fakulty
 • možnost stravování v budově fakulty
 • možnost sportovního vyžití

Studium na FRRMS

Bakalářské studium

Bakalářské studium trvá standardně 3 roky.

Obsahem bakalářského studia jsou:

 • předměty všeobecného základu (např. Makroekonomie, Mikroekonomie, Statistika, Základy práva apod.);
 • předměty odborné, související se studovaným oborem;
 • výuka cizích jazyků – angličtina, němčina, francouzština a španělština v různých stupních pokročilosti;
 • odborná praxe v délce 4 týdnů

K úspěšnému ukončení bakalářského studia je zapotřebí:

 • absolvováním povinných i volitelných předmětů získat stanovený počet kreditů
 • úspešně složit státní závěrečnou zkoušku, jejiž součástí je i obhajoba bakalářské práce

Absolventům bakalářských studijních programů je udělován titul Bakalář, ve zkratce Bc.

Magisterské studium

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské a trvá standardně 2 roky.

Obsahem magisterského studia jsou:

 • odborné předměty prohlubující znalosti získané na bakalářském stupni studia;
 • odborná praxe v délce 5 týdnů

K úspěšnému ukončení magisterského studia je zapotřebí:

 • absolvováním povinných i volitelných předmětů získat stanovený počet kreditů
 • úspešně složit státní závěrečnou zkoušku, jejiž součástí je i obhajoba diplomové práce

Absolventům magisterských studijních programů je udělován titul Inženýr, ve zkratce Ing.

Studijní programy FRRMS

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

Mezinárodní teritoriální studia představují pevný základ znalostí pro široké spektrum profesí – jsou užitečné diplomatovi, stejně jako obchodníkovi nebo dobrovolníkovi. Tato povolání jsou rozdílná a přece toho mají hodně společného.

Při studiu nabudeš vědomosti o fungování globalizovaného světa, chápání souvislostí, specifik jednotlivých zemí a regionů a hodně se zdokonalíš v komunikačních dovednostech. 

Dnešní svět je přesycen informacemi, které jsou často účelově upraveny vlivnými skupinami, někdy neprofesionalitou nebo neznalostí. Konkurenční výhodu má ten, kdo rozezná zrno od plev, kdo umí číst mezi řádky, protože ví. A naši absolventi ví!

V rámci Mezinárodních teritoriálních studií dostaneš přehled o všem podstatném a budeš s tím umět pracovat. A budou Ti to přednášet akademici, kteří své znalosti mají nejen z knížek, ale především z praxe. Z vlastní zkušenosti znají zvyky, tradice i normy společenského a obchodního chování v zemích jako je Írán, Izrael, Kolumbie, Jihoafrická republika nebo Čína. Stejně tak jsou však doma v Bruselu nebo v Londýně a často se s nimi setkáš v médiích, kde jako experti vysvětlují současný vývoj situace.

Naši externí spolupracovníci jsou velvyslanci a konzulové od Filipín přes Ghanu až po Mexiko, bruselští úředníci nebo manažeři velkých nadnárodních firem a byznysmeni v mezinárodním obchodu. Studijní program Mezinárodní teritoriální studia Tě připraví na rozhovor s nimi, třeba při získávání pracovního místa nebo na VIP společenském večeru. Přitom však budeš rozumět pastevcům v Andách nebo rybářům v Thajsku.

Mezinárodní teritoriální studia Ti umožní na vlastní kůži poznat, jak funguje svět a jak se v něm uplatnit a uspět.

Pokud umíš, můžeš studovat rovnou v angličtině. Program Mezinárodní teritoriální studia nabízíme i v kompletní anglické mutaci International territorial studies. Studium v anglickém jazyce je placené – 58 000 Kč / rok.

CO Z TEBE BUDE?

Absolvent je připraven pro výkon odborných, expertních a manažerských funkcí a činností, zejména:

 

 • v národních a nadnárodních institucích a organizacích angažovaných v rozvojových aktivitách,
 • v rozvojových agenturách,
 • u subjektů v oblasti imigračních služeb,
 • v nevládních organizacích,
 • ve vládních rozvojových agenturách,
 • v sociálních a environmnetálních organizacích
 • v diplomacii
 • v oblasti rozvojového plánování.

V neposlední řadě se uplatní v podnikatelské činnosti směřující do rozvíjejících se zemí a oblastí, včetně oblastí tropů a subtropů, a to jak v oblasti obchodní, tak investiční.

Jsi ŠÉF?

JSEM
#VELKÝZVÍŘE!

Dotáhni to do nadnárodních organizací jako je OSN nebo pracuj v Evropské komisi. Ošéfuj to na Ministerstvu zahraničních věcí. Prostě buď #VELKÝZVÍŘE! Připraví tě na to předměty jako je Evropská unie, Zemědělská politika a obchod, Makroekonomie nebo Manažerská psychologie!

RÁD
#OBJEVUJU!

Toužíš poznávat nové kultury a načerpat zkušenosti v oboru i v zahraničí? My ti umožníme studovat a stážovat po celém světě. Naši studenti mají možnost strávit podstatnou část svého studia v zahraničí. Od Austrálie až po USA, od Itálie až po Holandsko. Nejoblíbenější je u našich studentů Finsko. Máme přes 70 smluv se zahraničními univerzitami v rámci EU, posíláme studenty i za velkou louži a dokážeme zprostředkovat možnost výjezdu kamkoliv si namaneš.
Jsi PRŮZKUMNÍK?

Studijní programy na FRRMS

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Regionální rozvoj je zjednodušeně řečeno proces, který směřuje ke zkvalitňování dlouhodobé životní úrovně ve vymezeném území – regionu. Pokud zkoumáme regionální rozvoj, zkoumáme lidské aktivity (hospodářské, ekonomické, společenské) a přírodní procesy a charakteristiky a to, jak ovlivňují, aby se v daném území člověku dlouhodobě (a udržitelně) dobře žilo.

A přesně to tě na naší fakultě naučíme!

V předmětech týkajících se ekonomických mechanismů a souvislostí nahlédnete do principů hospodaření podniků i organizací, zaměříte se na dotační programy, přínos podniků regionům a to vše v průniku s enviromentalistikou. 
Další část zaměření se bude týkat nástrojů regionálního rozvoje, územního plánování a urbanismu, takže následně budete vědět, na základě čeho se rozhoduje kde postavit školu, kde rekreační zónu, jak se promítá do infrastruktury vznik satelitních lokalit, co jsou SMART cities apod. 
Poroznost budeš věnovat také zásadám plánování v obcích a krajích, přírodním procesům a jejich ovlivňování. 
A protože dnešní doba přeje připraveným, tak tě v rámci Projektového managementu naučíme, jak napsat správně projektovou žádost a jak se vlastně orientovat v dotačních programech.

 

CO Z TEBE BUDE?

Absolvent je připraven pro výkon odborných, expertních a manažerských funkcí a činností, zejména:

 

 • v orgánech regionální a místní samosprávy,
 • ve středním a vysokém managementu podniků různého typu,
 • v projektovém řízení,
 • v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí,
 • v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech,
 • ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit,
 • v odborném poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti
 • v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích,
 • v samostatné podnikatelské činnosti.
Jsi MANAŽER?

VŠECHNO
#ORGANIZUJU!

Chceš byt superhero tvého města, obce nebo kraje, kde žiješ? Měnit ho k lepšímu? Pracovat na projektech třeba z evropských fondů? Zaválej v předmětěch jako Veřejná správa, Regionální politika nebo Příprava a řízení projektů a dream job bude na dosah!

#ROZUMÍM
PROBLÉMŮM!

Není ti jedno, jak to dneska na světě vypadá? Zajímáš se aktuální informace ze světa a chceš to změnit? Díky perfektně koncipovanému studijnímu plánu a předmětům jako jsou Neziskové organizace a rozvojová pomoc, Rozvojové problémy Latinské Ameriky, Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy nebo Rozvoj zdravého regionu získáš přehled a stáží v některé ze spolupracujících neziskovek potřebnou praxi.
Jsi ROZVOJÁŘ?

Přijímací řízení

Bakalářské programy v českém jazyce

Termín podání přihlášek: 
1. kolo: 30. 4. 2021
2. kolo: 11. 7. 2021

Přijímací zkouška ke studiu ve tříletých bakalářských studijních programech Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia v jazyce českém do zimního semestru 2021/2022 se uskutečňuje prostřednictvím Testu předpokladů ke studiu na FRRMS nebo uznáním výsledků SCIO testů.

a) absolvováním Testu předpokladů ke studiu na FRRMS

První možností pro přijetí je složení přijímací zkoušky konané na FRRMS. Příjímací zkouška se zaměřuje na obecné schopnosti a dovednosti studenta.

Vzor testu ke stažení ZDE.

Přijímací zkouška se bude konat ve dnech 24. – 28. 5. 2021 pro přihlášené v první etapě přijímacího řízení.
Přijímací zkouška pro uchazeče přihlášené ve druhé etapě, tedy do 11. 7. 2021, se bude konat ve dnech 2. – 6. 8. 2021.
Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

b) prostřednictvím SCIO testů – percentil vyšší než 40

Od přijímací zkoušky mohou být osvobozeni uchazeči, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) dosáhli minimálně percentil 40 a podají elektronickou žádost o osvobození od přijímací zkoušky do 23. 5. 2021 nebo do 14. 7. 2021, pokud se přihlásili ve druhé etapě přijímacího řízení. 

Žádost naleznete ZDE.

Více informací o SCIO testech naleznete zde: www.scio.cz 

Uznány budou výsledky testů Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo testů Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) společnosti SCIO absolvované v termínech od 12. 12. 2020 do 23. 5. 2021. Přihlásit se můžete ke kterémukoliv termínu. Zároveň se můžete přihlásit k více termínům, započítává se pouze nejlepší výsledek. Výsledky OSP a VŠP testů není potřeba dokládat, fakulta Vaše výsledky obdrží od SCIO.

Navazující magisterské programy v českém jazyce

Termín podání přihlášek: 
1. kolo: 30. 4. 2021
2. kolo: 11. 7. 2021

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech Regionální rozvoj a  Mezinárodní teritoriální studia v jazyce českém do zimního semestru 2021/2022 je konána na fakultě formou testu a ověřuje znalosti:

– ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí
–  ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa.

Přijímací zkouška se bude konat ve dnech 24. – 28. 5. 2021 pro uchazeče přihlášené v první etapě přijímacího řízení.
Přijímací zkouška pro uchazeče přihlášené ve druhé etapě, tedy do 11. 7. 2021, se bude konat ve dnech 2. – 6. 8. 2021.
Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni uchazeči o studium, kteří mají vážený studijní průměr v bakalářském studiu do 2,00 (vyjma posledního semestru) a podají písemnou žádost na studijní oddělení FRRMS do 23. 5. 2021 nebo do 14. 7. 2021, pokud se přihlásili ve druhé etapě přijímacího řízení.

Žádost o osvobození od přijímacího řízení naleznete ZDE.

Dny otevřených dveří

Ať už jsi #VelkýZvíře, rád/a #objevuješ, všechno #organizuješ nebo #rozumíš problémům, nesmíš chybět na Dnech otevřených dveří Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií!

Datum konání:

5. 2. 2021
12. 2. 2021
12. 3. 2020

Program akce

Nejprve ti představíme naše #programy, které tě zvednou ze židle. Když už budeš stát, ukážeme ti, do kterých krajů světa se dá z FRRMS #vycestovat. Pokud hodláš spíše zůstat v Brně, předvedeme ti, že #StudentLife na naší fakultě rozhodně není jen #zkouškové a #přednášky. Pak to vezmeme pěkně od podlahy. Provedeme tě fakultou, ať se na vlastní oči přesvědčíš, že u nás ti rozhodně nic chybět nebude. Menza, studentské centrum, bar, koleje. Absolventi ti poví o tom, jaká to byla jízda, a kde jsou dnes. Stávající studenti přidají pár tipů, protože ty se vždycky hodí. No a na závěr zodpovíme všechny tvoje dotazy a zahrajeme fotbálek u kafe v našem cool #Sclubu.

Chci vědět víc!

SÍDLO FAKULTY

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

třída Generála Píky 2005/7
613 00 Brno – Černá Pole

tel. +420 545 136 306
studijní oddělení +420 545 136 121
info.frrms@mendelu.cz

MÁŠ DOTAZ? ZEPTEJ SE NA STUDIJNÍM!

studijni.frrms@mendelu.cz
+420 545 136 121
+420 545 136 112

Úřední hodiny:

Vzhledem ke snaze omezit šíření nákazy koronavirem byly až do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení FRRMS. Studijní oddělení proto prosím kontaktujte výhradně prostřednictvím emailu.