Studuj bez hranic, studuj na FRRMS!

Ing. Veronika Svatošová, Ph.D., odborná asistentka

Tentokrát nám rozhovor poskytla Ing. Veronika Svatošová, Ph.D., která na naší fakultě působí jako odborná asistentka a zabývá se problematikou malého a středního podnikání, strategického řízení a financování podniků. 

Paní doktorko, co se Vám na Vaší práci vysokoškolského pedagoga nejvíce líbí?

Je to kreativní práce, která zprostředkovává neustálý kontakt a interakci s mladými a perspektivními lidmi, nutí Vás na sobě neustále pracovat a ani po letech není jediný pracovní den stereotyp.

Proč byste doporučila studium na FRRMS?

Je to studium, které nabízí nejen teorii, ale také kontakt s praxí a možnost unikátních zahraničních stáží. Studium na FRRMS nabízí nejen teoretické znalosti, ale také inspiraci a praxi využitelnou v profesním i osobním životě.

Na co se mohou studenti těšit na naší fakultě? 

V rámci studijních programů mohou studenti absolvovat řadu přednášek, workshopů a seminářů nejen ze strany akademiků, ale také ze strany odborníků z praxe. To znamená, že teoretické znalosti studenti ihned uplatňují a srovnávají s praxí. Během studia studenti absolvují praktické stáže, mohou participovat na řadě zajímavých projektů, účastnit se unikátních zahraničních stáží a také získat zajímavé zkušenosti v naší Akademické unii.

Do jakých projektů se mohou studenti zapojit?

Studenti se mohou v průběhu studia zapojit do řady vědecko-výzkumných i pedagogických projektů ve spolupráci se státní i veřejnou správou i soukromými podniky zaměřených na environmentální a sociálně ekonomické problémy rozvoje regionů.

Existují praktické stáže, kterými mohou studenti načerpat praktické znalosti?

Studia během bakalářského a magisterského studia absolvují praktické stáže v institucích státní a veřejné správy a soukromých firmách, kde mohou propojit teoretické znalosti s reálnými zkušenostmi z praxe. Tyto stáže dokazují, že studium není jen teorie, ale také praxe.

Co si myslíte a jak podporujete pobyty studentů typu Erasmus+?

Myslím, že každý student by v rámci studia měl tuto zkušenost zažít. Obohatí jej v mnoha ohledech – samostatnosti, organizačních schopnostech, jazykové vybavenosti a také řadou zkušeností ze zahraničí. Studium v zahraničí Vás může také lépe připravit do budoucí praxe.

Jak vidíte perspektivu uplatnění absolventů?

Uplatnitelnost všech našich absolventů na trhu práce se pohybuje dlouhodobě na více než 90 %. Absolventi se mohou uplatnit na řadě pozic v institucích státní i veřejné správy, soukromých firmách, mohou zahájit vlastní podnikání, nebo zahájit svoji praxi v zahraničí. Možnosti uplatnění jsou široké.

Co byste doporučila zájemcům o studium?

Studium na naší fakultě Vám nabídne řadu teoretických znalostí a zkušeností z praxe, které Vám zvýší Vaše šance při získání Vašeho vysněného pracovního místa či pozice. Z pozice pedagoga i soukromé osoby rozhodně doporučuji studovat na naší fakultě.

Kdy jste na studenty pyšná?

Když slaví dílčí úspěchy se svými projekty, které vypracovávají v rámci soutěží, stáží či v rámci studijních předmětů, nejen v rámci studia, ale také, že je umí uvést do praxe.